Lezing: Pulsars

Astronomievereniging Orion – KNVWS West Brabant organiseert op woensdag 20 september 2023 voor leden en niet-leden een lezing over Pulsars.

De lezing wordt gegeven door Niels Nelson, docent Natuurkunde op een school in Arnhem en daarnaast vrijwilliger op twee Noord-Brabantse Volkssterrenwachten. Niels Nelson is ere-lid van Astronomievereniging Orion.

Krab-pulsar

Krab-pulsar. Foto Nasa/Chandra/Hubble

Pulsars zijn snel ronddraaiende neutronensterren die elektromagnetische straling uitzenden langs hun magnetische as. Sommige neutronensterren hebben de magnetische as tijdens het ronddraaien eens per periode in onze richting staan, waar we dan een puls waarnemen: de pulsar. Een pulsar is het eindstadium van een ster met een massa rond de 10 zonsmassa’s. Sterren met een massa van 1,4 tot 3,2 maal die van de zon kunnen eindigen als supernova, maar hebben niet genoeg massa om een zwart gat te vormen. Deze middelbare objecten eindigen als een neutronenster en sommige worden een pulsar. De eerst bekende pulsar is ontdekt in 1967 door studente Jocelyn Bell en haar mentor Antony Hewish.

Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er een plaats beschikbaar is, graag een bedrag overmaken van € 5 per persoon op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Orion, onder vermelding van “lezing 20-09”. De lezing wordt gegeven in het Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, Roosendaal. De lezing begint om 20.30 uur en is er geen pauze: inloop vanaf 19.30 uur en is er gelegenheid om koffie/thee/fris te nemen.

Lezing: Het opgeblazen heelal, de inflatietheorie

Astronomievereniging Orion – KNVWS West-Brabant organiseert op woensdag 14 juni 2023 voor leden en niet-leden een lezing over “Het opgeblazen heelal, de inflatietheorie”. De lezing wordt gegeven door Anne van Weerden.

Anne van Weerden, Bachelor of Science, is bestuurslid van de vereniging voor weer en sterrenkunde Galaxis, en heeft een bachelorgraad in de natuurkunde. Ooit hoopt ze haar masterdiploma nog te halen, naast o.a. haar werk als informatiespecialist bij de universiteitsbibliotheek Utrecht.

Inflatie van het UniversumDe oerknaltheorie is een sterke theorie voor het ontstaan van het heelal. Voor de juistheid van deze theorie zijn veel aanwijzingen gevonden, zoals bijvoorbeeld de kosmische achtergrondstraling. Maar helaas heeft de theorie ook een paar nare problemen. In de jaren ’80 is het inflatiemodel ontstaan om die problemen op te lossen. Het idee was dat het heelal in een hele korte periode heel veel groter werd, van de omvang van een proton tot een grapefruit. Die korte periode zou 10-43 seconde geduurd hebben, ofwel 0,0000000000000000000000000000000000000000001s! Een grapefruit is natuurlijk niet erg groot, zeker niet voor een heelal. Dus het lijkt misschien nog niet ‘ontstellend’ totdat je bedenkt wat eigenlijk 10-43 seconde is; het ging dus wel erg snel! Deze theorie werd het inflatiemodel genoemd, en het heelal “the inflationary universe”, vrij vertaald “het opgeblazen heelal”. Dit model loste de belangrijkste problemen van de oerknaltheorie op, maar het gaf zelf helaas weer nieuwe problemen.

De lezing zal vooral gaan over dit “klassieke” inflatiemodel, maar de zoektocht naar een model dat alles kan verklaren is nog steeds gaande. In 2014 dacht men dat een bewijs voor inflatie was gevonden. Daarna werd van een aantal voorgestelde inflatiemodellen aangetoond dat ze niet kunnen kloppen, en ook resultaten van de Plancksatelliet zouden roet in het eten kunnen gooien. Als er ten slotte iets gevonden zou worden wat helemaal niet overeenstemt met de inflatietheorie, dan moet er weer iets anders verzonnen worden. Zoals helemaal geen oerknal bijvoorbeeld, zoals de Nederlandse natuurkundige Erik Verlinde denkt.

De lezing wordt gegeven in het Huis van de Westrand aan het Sint Lucasplein 3 te Roosendaal. De lezing begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30. Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er een plaats beschikbaar is, graag een bedrag overmaken van € 5 per persoon op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Orion, onder vermelding van “lezing 14-06”.

Lezing: Raadsels van sterhopen

Open sterhoop M45 (Pleiaden)

Astronomievereniging Orion – KNVWS West Brabant organiseert op woensdag 17 mei 2023 voor leden en niet-leden een lezing over sterhopen. De lezing wordt gegeven door Prof. Dr. Henny Lamers. Hij is verbonden aan het Sterrenkundig Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

Aan de hemel kunnen we prachtige sterrenhopen zien. Er zijn twee soorten sterrenhopen.

Open sterhopen bevatten duizenden tot tienduizenden sterren en zijn relatief jong; de meeste zijn jonger dan een paar honderd miljoen jaar. Open sterhopen draaien in het vlak van de melkweg om het centrum. Bolhopen daarentegen zijn heel oud, tot 12 miljard jaar toe, en bevatten honderdduizenden tot miljoenen sterren. Bolhopen bewegen in een grote bol, die we de halo noemen, om het centrum van de melkweg.

Hoe komt het dat er twee soorten sterrenhopen zijn? Hoe zijn ze ontstaan? Waarom bewegen ze in verschillende soorten banen? Waarom hebben de bolhopen veel minder zuurstof, koolstof enz. dan open sterhopen?

Open sterrenhoop NGC 6397Alle sterren worden geboren in sterrenhopen. Toch zijn er in onze melkweg veel meer losse sterren dan sterren in sterrenhopen. Hoe komt dat?

De sterren van een sterhoop zijn allemaal bijna tegelijk geboren uit een reusachtige gaswolk en moeten dus aanvankelijk allemaal dezelfde chemische samenstelling hebben gehad. Maar met de Hubble Ruimte Telescoop is ontdekt dat de sterren in bolhopen zeer merkwaardige verschillen in samenstelling vertonen die niet verklaard kunnen worden door hun evolutie. Hier is dus iets vreemds aan de hand. Aanvankelijk dacht men dat het om uitzonderingen ging, maar het is inmiddels duidelijk dat bijna alle bolhopen dit raadselachtige patroon vertonen. Hoe meer sterren een bolhoop heeft, des te vreemder zijn de verschillen in samenstelling.

Bolhoop M13 (Herculesbolhoop)De spreker zal de eigenschappen van de bolhopen en open sterhopen bespreken en uitleggen waardoor ze ontstaan zijn. Hij bespreekt ook mogelijke verklaringen voor de vreemde chemische samenstellingen van sterren in bolhopen. Daarbij spelen misschien zelfs superzware sterren en zware zwarte gaten een rol. Maar er blijven genoeg raadsels over!

De lezing wordt gegeven in het Huis van de Westrand aan het Sint Lucasplein 3 te Roosendaal. De lezing begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30. Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er een plaats beschikbaar is, graag een bedrag overmaken van € 5 per persoon op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding van “lezing 17-05”.