Lezing: Visuele Deep Sky objecten in spiraalarmen van de Melkweg en de Gould Belt

Orion armDe astronomievereniging Orion – KNVWS West-Brabant organiseert op woensdag 14 september voor leden en niet-leden een lezing over sterrenkunde, in dit geval over Deep Sky objecten in de spiraalarmen van de Melkweg en de Gould Belt.

De lezing wordt gegeven door Carlo Jenniskens (1958). Hij studeerde optometrie aan de Faculteit gezondheidszorg te Utrecht en pedagogiek aan de Hogeschool van Breda. Hij is voormalig Medisch Optometrist en was jarenlang voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Weer en Sterrenkunde, afdeling West-Brabant. Carlo is verbonden als vrijwilliger aan de Volkssterrenwacht Tivoli te Oudenbosch, waar hij als gedreven amateur-astronoom waarnemingen, lezingen en rondleidingen verzorgt.

Amateurastronomen observeren graag hemellichamen in de Melkweg, zoals: gasnevels, sterrenclusters en planetaire nevels. Maar er zijn ook donkere wolken, de zogenaamde moleculaire wolken en er is een band aan de hemel van heldere sterren, de Gould Belt geheten.

Reeds in 1847 merkte de astronoom Sir John Herschel op dat de heldere sterren aan de zuidelijke hemel niet symmetrisch ten opzichte van de Melkweg verdeeld zijn. Hij concludeerde dat het Melkwegvlak doorsneden wordt door een band van heldere sterren, welke grofweg langs een grote ‘O’ cirkel aan de hemel staan. In 1874 ontdekte Benjamin Gould dat Herschel’s band ook aan de noordelijke hemel te zien is. Gould bestudeerde de positie van de sterren en concludeerde dat ze een afgeplatte, ringvormige verdeling in de ruimte moeten vormen, met de Zon en Aarde ergens in het binnenste. Deze structuur is sindsdien bekend als “Gould’s Belt”. Latere studies hebben ons geleerd dat de Gould Belt een grootschalige structuur in onze Melkweg is, bestaande uit sterren, stof en gas.

De lezing zal de ontdekking en de geschiedenis van de Gould Belt bespreken, maar ook in welke spiraal de Gould Belt is gelegen met enkele belangrijke Deep Sky objecten in onze Melkweg. In de lezing bespreekt Carlo Jenniskens eveneens de vergeten open ster clusters aan de sterrenhemel: de zogenaamde OB-ster associaties.

De lezing wordt gegeven in het Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, Roosendaal. De lezing begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er een plaats beschikbaar is, graag een bedrag van €5 per persoon overmaken op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding “lezing 14-9”.

Veilig kijken door telescopen naar de zon

De astronomie-vereniging Orion – KNVWS West-Brabant organiseert op zondag 3 juli van 13.00 tot 17.00 uur in Roosendaal bij en in het Huis van de Westrand aan het Sint Lucasplein 3, een zonnekijkmiddag. De toegang is gratis.

De zon is de ster die het dichtst bij de Aarde staat en het centrum van het zonnestelsel vormt. De zon is een middelgrote ster in een buitenste arm van het Melkwegstelsel.

Tuur naar de zon tijdens de Landelijke Zonnekijkdag. Op zondag 3 juli 2022 kun je tijdens dit landelijke evenement veilig door een telescoop de zon bewonderen (bij helder weer). Van migrerende zonnevlekken tot kolkende lussen van gas die groter zijn dan de aarde: amateurastronomen kunnen je met speciale telescopen de zon laten zien zoals je die niet eerder zag. Ook kunnen zij alles vertellen over de speciale zonnetelescoop (de Lunt) en telescopen met speciaal zonnefilter. Zitten wolken de zon in de weg? Binnen in het Huis van de Westrand zal Carlo Jenniskens van de KNVWS West-Brabant een lezing over de zon geven en een lid van de Vereniging Weer en Klimaat een lezing over het weer.

Zonnekijkdag 2022

Lezing: Gammaflitsen

Gammaflitsen (of bursts) zijn korte maar heftige uitbarstingen van gammastraling in het heelal. In een paar minuten wordt er meer energie uitgestraald dan de Zon in haar hele levensloop van tien miljard jaar zal doen.

Gammaflitsen

Op woensdag 22 juni geeft Drs. J. P. Loonen een lezing over gammaflitsen. Jos Loonen studeerde sterrenkunde in Utrecht en vervulde daarna verschillende functies in het hoger onderwijs. Hij bleef al die jaren actief in de popularisering van de sterrenkunde.

De herkomst van deze uitbarstingen was tot 2003 een groot mysterie in de sterrenkunde. Dankzij satellieten ontdekte men uiteindelijk dat er uit het heelal ook gammastraling komt die vele malen heviger was dan de straling die vrijkwam bij een kernexplosie.

Uit deze gegevens bleek dat deze uitbarstingen willekeurig over de hele hemel voorkwamen en er twee soorten van gammaflitsen bestaan, korte en langdurige. Zo zouden de korte gammaflitsen, die korter zijn dan twee seconden, ontstaan door samensmelting van twee neutronensterren of een neutronenster met een zwart gat. De langdurige gammaflitsen, die langer dan twee seconden duren, zouden veroorzaakt worden door de ineenstorting van een zware ster. In beide gevallen is het eindresultaat een zwart gat en gloeien gammaflitsen na in zowel röntgenstraling alsook in zichtbaar licht en radiostraling. Deze avond zal heel veel van al deze kennis over gammaflitsen aan de orde komen.

De lezing wordt gegeven in de Bruno Ernst Bibliotheek, Sterrenwacht Tivoli, Jezuïtenplein 33 in Oudenbosch. De lezing begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30.

Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er een plaats beschikbaar is, graag een bedrag van €5 per persoon overmaken op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding “lezing 22-6”.