Lezing: Donkere materie en zwaartekrachtsgolven

Drs. Leon Houben

Leon Houben is promovendus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en zijn promotor is Heino Falcke, hoogleraar astrofysica aan de Radboud Universiteit.

ZwaartekrachtsgolvenDe sterrenkunde wordt algemeen beschouwd als de oudste wetenschap, want de sterrenkunde omvat de kunst van het objectief waarnemen. Een kunst die al eeuwenlang wordt uitgeoefend. Van bijna elke beschaving, met een ontwikkeld schrift, zijn beschreven waarnemingen bekend over fenomenen uit de kosmos. Doordat de objectieve waarneming centraal staat in de sterrenkunde worden er binnen dit vakgebied nog altijd veel nieuwe ontdekkingen gedaan. De schoonheid van het waarnemen is namelijk dat je dingen kunt bestuderen die je niet hoeft te begrijpen om ze te kunnen zien en daar weet Leon Houben alles van.

Gedurende zijn studie radio astronomie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, zijn er verschillende fenomenen op zijn pad gekomen waarvan de oorsprong en aard niet bekend waren. Velen van die fenomenen bleken achteraf foutjes in software te zijn, die gebruikt worden om de kosmos in kaart te brengen, maar één bleek zo intrigerend dat hij daar nu zijn proefschrift over schrijft: Fast Radio Bursts (FRB’s). Zeer kort durende, felle radio flitsjes waarvan nog niet wordt begrepen waar ze vandaan komen of hoe ze ontstaan.

Hoewel ontzettend interessant, zal Leon niet spreken over dit nieuwe fenomeen, maar zal hij ingaan op de veranderende manier van waarnemen in de sterrenkunde. In zijn tweedelige lezing zal hij eerst ingaan op de schoonheid van de waarneming en hoe dit kan leiden tot nieuwe inzichten. Daarbij duikt hij de duistere wereld in van donkere materie, om in het tweede deel in te gaan op zwaartekrachtgolven. Wat zijn het en hoe worden die precies waargenomen? Kunnen we in de sterrenkunde nog steeds spreken over “de objectieve waarneming”? Één lezing over twee boeiende onderwerpen, waarna u mogelijk met meer vragen naar huis gaat dan u gekomen bent. U bent gewaarschuwd.

De lezing wordt gegeven in het Huis van de Westrand aan het Sint Lucasplein 3 te Roosendaal. De lezing begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30. Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er een plaats beschikbaar is, graag een bedrag overmaken van € 5 per persoon op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding van “lezing 14-12”.

Lezing: Exoplaneten

Exoplaneet

Astronomievereniging Orion – KNVWS West Brabant organiseert op woensdag 16 november 2022 voor leden en niet-leden een lezing over exoplaneten en hun overgangen. De lezing wordt gegeven door Pieter Vuylsteke, amateur-astronoom en fotograaf. Hij is verbonden aan de Vereniging voor Sterrenkunde Capella in Hoegaarden, België.

In deze lezing zal hij ons vertellen over planeten die draaien om een andere ster dan onze zon. Inmiddels zijn er ruim 5000 exoplaneten ontdekt. De aanwezigheid van een exoplaneet kan op verschillende manieren worden aangetoond en komen in deze lezing aan de orde, maar ook dat wij als amateur-astronoom dit zelf kunnen waarnemen en wat we hieruit kunnen leren.

De eerste ontdekking werd in 1995 gedaan door de Zwitserse astronoom Michel Mayor bij de ster Pegasi in het sterrenbeeld Pegasus. Hierna volgde in snel tempo nieuwe ontdekkingen van exoplaneten, zelfs van complete exoplanetenstelsels.

Uiteindelijk is de vorming van een planetenstelsel een heel natuurlijk bijproduct van de geboorte van een ster. De ontdekking van exoplaneten maakt duidelijk dat ons zonnestelsel niet uniek is en wie weet kan er op zo’n planeet ook ooit leven zijn ontstaan. Vraag blijft ook of er exoplaneten zijn die het meest op onze aarde lijken.

Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er een plaats beschikbaar is, graag een bedrag overmaken van € 5 per persoon op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding van “lezing 16-11”.

De lezing wordt gegeven in Het huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3 te Roosendaal. De lezing begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

Nacht van de nacht

Nacht van de nachtOp vrijdag 28 oktober tussen 19:30 tot max. 22:30 organiseert astronomievereniging Orion – KNVWS West-Brabant een avond voor het publiek in het kader van de Nacht van de Nacht.

Deze avond wordt gehouden bij Natuurpoort Wouwse Plantage aan de Plantagebaan te Wouw, op het veld naast de parkeerplaats. Men moet daarvoor, komend van de A58, het dorp uitrijden en vlak daarna links de parkeerplaats oprijden bij de aanduiding Natuurpoort met sleutelafbeelding.

Doelstelling van Nacht van de Nacht is om aandacht te vagen voor lichtvervuiling. Op veel plaatsen in Nederland gaan de lichten uit, zodat er o.a. weer een veel beter zicht op de sterrenhemel is.

Leden van de vereniging zullen aanwezig zijn met een telescoop en indien het te bewolkt is worden er lezingen gehouden in Dorpshuis De Spil, Plantagebaan 223, 4725 AC Wouwse Plantage, vlakbij de parkeerplaats van Natuurpoort.

Toegang is gratis.