Lezing: Hoe weten we zo zeker dat er een oerknal was?

Astronomievereniging Orion – KNVWS West-Brabant organiseert op woensdag 20 maart 2024 voor leden en niet-leden een lezing over de oerknal: Hoe weten we zo zeker dat er een oerknal was?

De lezing wordt gegeven door Prof. Dr. Ralph Wijers die nog als scholier assistent werd bij de Volkssterrenwacht Simon Stevin in Oudenbosch (het huidige Tivoli). Ralph Wijers is hoogleraar Hoge-Energie-Astrofysica aan de Universiteit van Amsterdam en was van 2011 tot 2021 directeur van het Anton Pannekoek Instituut. Tevens is hij lid geweest van de wetenschappelijke adviesraad bij ASTRON. Hij is expert op het gebied van straling van extreme explosies bij alle golflengten, met speciale aandacht voor gammaflitsen en nieuwe soorten.

Supernova
We hebben een ‘standaardmodel’ voor het ontstaan en de evolutie van ons heelal. Zoals bekend is volgens dat model het heelal ongeveer 13,8 miljard jaar geleden begonnen in een hete en dichte toestand en vanaf toen uitgedijd en geëvolueerd tot ons huidige heelal. Maar hoe weten we dat eigenlijk?

Omdat kosmologie raakt aan onze opvattingen over het hoe en waarom van alles, inclusief filosofie, roept die vraag altijd veel discussie op.

In deze lezing vat Ralph Wijers de evolutie van het heelal samen en bespreekt hij de metingen waaruit wetenschappers concluderen dat die inderdaad zo gegaan is. Hij bespreekt ook de grenzen van onze huidige kennis en welke vragen de sterrenkunde in de toekomst nog wel en niet zal kunnen beantwoorden over het ontstaan van het heelal.

Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na het overmaken van een bedrag van € 7,50 op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Orion, onder vermelding van “lezing 20-03”, wordt u op de lijst geplaatst. De lezing wordt gegeven in het Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, Roosendaal, en begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Lezing: Astronomie door de microscoop

Astronomievereniging Orion – KNVWS West-Brabant organiseert op woensdag 14 februari 2024 voor leden en niet-leden een lezing over micrometeorieten.

De lezing wordt gegeven door Astrid Eeuwes die in mei van het vorig jaar voor haar werkzaamheden m.b.t. micrometeorieten de Dr. J. van der Biltprijs ontving. Zij is al jaren actief in de sterrenkunde en gespecialiseerd in sterrenkundige applicaties, astrofotografie en micrometeorieten en is actief lid van het team van de publiekssterrenwacht Bussloo (Gelderland).

Micrometeorieten
Jaarlijks vallen er tonnen buitenaards materiaal op onze aarde. Variërend van kleine stofdeeltjes tot de wat grotere exemplaren. De kleinste steentjes die veelal kleiner zijn dan 0,5 mm kun je overal terugvinden, zelfs op je eigen dak of dakgoot. Astrid Eeuwes verzamelde dit stof, dat vervolgens na enkele behandelingsstappen, minutieus onder de microscoop wordt uitgeplozen en beoordeeld om de micrometeorieten van aardse stofdeeltjes te onderscheiden. Ze lijken niet op de bekende grotere meteorieten, omdat ze bijna compleet gesmolten zijn en weer gestold op aarde terecht komen. Er zijn zwarte, grijze en prachtige gekleurde exemplaren. Ze vallen overal op aarde, ook op je dak en op straat. In de toekomst zouden we daardoor meer te weten kunnen komen over de vorming van ons zonnestelsel. Inmiddels heeft ze een zeer zeldzame en opvallende meteoriet gevonden. Deze is zo bijzonder dat deze voor een diepgaand onderzoek naar de Verenigde Staten van Amerika is gestuurd voor aanvullend onderzoek. Tijdens deze lezing zal zij verschillende tips en tools aanreiken om iedereen enthousiast te maken om zelf ook op zoek te gaan naar sterrenstof. Wie weet ligt er bij jou ook een micrometeoriet in je tuin of dakgoot. Nu eens geen astronomie door de telescoop, maar door de microscoop.

Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na het overmaken van een bedrag van € 7,50 op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Orion, onder vermelding van “lezing 14-02”, wordt u op de lijst geplaatst. De lezing wordt gegeven in het Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, Roosendaal, en begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Lezing: Leven op een planeet rond een andere zon

Buitenaards leven

Astronomievereniging Orion – KNVWS West-Brabant organiseert op woensdag 13 december 2023 voor leden en niet-leden een lezing over buitenaards leven.

De lezing wordt gegeven door Drs. Leon Houben. Hij studeerde radioastronomie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en is nu daar promovendus bij Heino Falcke, hoogleraar astrofysica.

Is er ander leven in het universum? En zo ja, is dat leven te vinden op aardachtige planeten of zou er ook leven kunnen zijn in totaal andere omstandigheden? Buitenaards leven, dé heilige graal van de moderne astronomie en een fascinatie van velen. Zijn we alleen in dit immense universum? Of kijkt er iemand terug wanneer we ’s nachts onze blik naar boven wenden? In deze lezing “Leven op een planeet rond een andere zon”, neemt hij ons mee op een zoektocht náár dat buitenaards leven. Waar zal het uit bestaan, waar bevindt het zich en hoe vinden we het? We krijgen te horen met welke technieken exoplaneten worden gevonden en gaat hij in op wat die technieken ons kunnen vertellen over de gevonden andere werelden. We krijgen zo een beeld bij de mogelijke opbrengsten van onze hedendaagse SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) projecten en hoe dicht we zijn bij het vinden van die heilige graal. Zoekt u mee?

Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er plaats beschikbaar is, graag een bedrag overmaken van € 7,50 per persoon op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Orion, onder vermelding van “lezing 13-12”. De lezing begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur