Lezing: De Ster van Bethlehem

‘Het raadsel van de Ster van Bethlehem’. Een wonderbaarlijke astronomische reis.

Een samenwerkingsproject van de KNVWS West-Brabant en Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch.

Poster Ster van BethlehemOp zondag 20 december houdt Prof. Dr. Henny Lamers een lezing over ‘De Ster van Bethlehem’.

Prof. Dr. Henny Lamers is sterrenkundige en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft zich altijd ingespannen om sterrenkunde onder de aandacht van het publiek te brengen. Zijn onderzoeksterrein bestrijkt vele facetten van ster-evolutie, sterwinden en massaverlies. De laatste jaren doet hij onderzoek met de Hubble telescope naar sterhopen en botsende melkwegstelsels.

Als uitleg voor het verhaal van de ster van Bethlehem wordt wel gepraat over verschijnselen als de supernova-explosie van een ster, een heldere komeet, een samenstand van planeten. In zijn lezing legt Prof. Henny Lamers uit wat waarschijnlijk en wat onwaarschijnlijk is. Een vaak genoemde mogelijkheid is een samenstand van Jupiter en Saturnus.

Bent u geïnteresseerd in het verhaal?

Kijk dan mee via de videostream op het YouTube kanaal van Sterrenwacht Tivoli, https://www.youtube.com/c/SterrenwachtTivoliOudenbosch, op zondag 20 december om 16:00 uur. Deelname hieraan is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Lezing weerkunde: “Klimaatverandering de afgelopen 100 jaar en de komende 100 jaar” door Peter Siegmund

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, afdeling West Brabant, brengt op woensdag 18 november de uitgestelde lezing door Peter Siegmund over klimaatverandering.

Deze lezing zal vooraf worden opgenomen in de Bruno Ernst Bibliotheek van Sterrenwacht Tivoli te Oudenbosch en op 18 november als videostream beschikbaar worden gesteld. De link wordt alleen beschikbaar gesteld aan de leden van de KNVWS en betalende niet-leden. De lezing begint om 20:00 uur.

Over de lezing

Klimaat Door de stijgende concentratie van kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer verandert het klimaat. Zo’n klimaatverandering kan worden nagebootst met modellen van het klimaatsysteem: de atmosfeer, de oceanen, ijs, en de vegetatie. Deze modellen geven aan dat deze eeuw de temperatuur wereldwijd met 1 tot 4 graden Celsius zal stijgen. De afgelopen dertig jaar is de gemiddelde temperatuur op aarde geleidelijk aan hoger geworden. Dit is zeer waarschijnlijk grotendeels het gevolg van het versterkte broeikaseffect. Waarom lijkt de kans klein dat het hier gaat om een natuurlijke variatie in het klimaat? En waarom denken we het klimaat honderd jaar vooruit te kunnen voorspellen, terwijl we niet eens in staat zijn een goede weersverwachting van twee weken vooruit te geven? Wat voor redenen hebben we om onze voorspellingen van het toekomstige klimaat te vertrouwen, en welke redenen bezorgen ons twijfel over hun juistheid? Wat zijn de minder goed begrepen aspecten van het klimaatsysteem en hoe proberen we onze kennis op die gebieden te vergroten?

CO2 UitstootIn de lezing wordt ingegaan op deze en andere vragen over het klimaat in de afgelopen en komende 100 jaar. Een belangrijk doel van de lezing is de toehoorders een genuanceerd beeld te geven over wat we weten en nog niet weten over de invloed van menselijk handelen op het klimaat.


Over de spreker

Peter SiegmundDr. Ir. Peter Siegmund is natuurkundige en heeft 30 jaar ervaring als onderzoeker bij het KNMI op het gebied van klimaat en klimaatverandering.

 

 

Aanmelding

Niet-leden kunnen de lezing bijwonen door zich aan te melden op info@knvws-west-brabant.nl en €5,- per persoon over te maken op IBAN NL63RABO0185248454, ten name van Ned. Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding van “lezing 18-11”. Na betaling zal de link voor de videostream worden toegestuurd.