Lezing: Donkere materie en zwaartekrachtsgolven

Drs. Leon Houben

Leon Houben is promovendus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en zijn promotor is Heino Falcke, hoogleraar astrofysica aan de Radboud Universiteit.

ZwaartekrachtsgolvenDe sterrenkunde wordt algemeen beschouwd als de oudste wetenschap, want de sterrenkunde omvat de kunst van het objectief waarnemen. Een kunst die al eeuwenlang wordt uitgeoefend. Van bijna elke beschaving, met een ontwikkeld schrift, zijn beschreven waarnemingen bekend over fenomenen uit de kosmos. Doordat de objectieve waarneming centraal staat in de sterrenkunde worden er binnen dit vakgebied nog altijd veel nieuwe ontdekkingen gedaan. De schoonheid van het waarnemen is namelijk dat je dingen kunt bestuderen die je niet hoeft te begrijpen om ze te kunnen zien en daar weet Leon Houben alles van.

Gedurende zijn studie radio astronomie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, zijn er verschillende fenomenen op zijn pad gekomen waarvan de oorsprong en aard niet bekend waren. Velen van die fenomenen bleken achteraf foutjes in software te zijn, die gebruikt worden om de kosmos in kaart te brengen, maar één bleek zo intrigerend dat hij daar nu zijn proefschrift over schrijft: Fast Radio Bursts (FRB’s). Zeer kort durende, felle radio flitsjes waarvan nog niet wordt begrepen waar ze vandaan komen of hoe ze ontstaan.

Hoewel ontzettend interessant, zal Leon niet spreken over dit nieuwe fenomeen, maar zal hij ingaan op de veranderende manier van waarnemen in de sterrenkunde. In zijn tweedelige lezing zal hij eerst ingaan op de schoonheid van de waarneming en hoe dit kan leiden tot nieuwe inzichten. Daarbij duikt hij de duistere wereld in van donkere materie, om in het tweede deel in te gaan op zwaartekrachtgolven. Wat zijn het en hoe worden die precies waargenomen? Kunnen we in de sterrenkunde nog steeds spreken over “de objectieve waarneming”? Één lezing over twee boeiende onderwerpen, waarna u mogelijk met meer vragen naar huis gaat dan u gekomen bent. U bent gewaarschuwd.

De lezing wordt gegeven in het Huis van de Westrand aan het Sint Lucasplein 3 te Roosendaal. De lezing begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30. Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er een plaats beschikbaar is, graag een bedrag overmaken van € 5 per persoon op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding van “lezing 14-12”.