Fotografie met de 30 cm Maksutov van Sterrenwacht Tivoli

Op 7 februari 2020 was er eindelijk weer eens een heldere avond. Jac Brosens heeft bij Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch, samen met een aantal leden de 30 cm Maksutov gebruikt om een poging te doen een maan mozaïek te maken. Eerst werd een poging gedaan om Venus vast te leggen maar het resultaat liet zien dat de seeing niet best was. De maan stond veel hoger aan de hemel maar daar was de seeing nog steeds niet meer dan redelijk. Er zijn ruim 30 filmpjes gemaakt met een ASI174MC in prime focus. Het aantal beeldjes betrof 3000 per opname waarvan de beste 500 zijn gebruikt om de mozaïek te maken. Door de matige seeing is het beeld tot 50% terug gebracht. Het gevaar bij het maken van een mozaïek is dat bij de uitwerking er stukjes van de maan gemist blijken te zijn en dat bleek hier ook het geval te zijn. Zaak dus om een volgende keer ruimere overlap te kiezen per deelbeeld. Gelukkig kon Jac, omdat hij de dag eerder ook de maan had gefotografeerd (wisselwaar met een andere kijker en camera) van die opnames gebruik maken om dat gemis weg te werken. Is wel een hoop werk want elke dag verandert het beeld van de maan wat we zien te krijgen.


Venus


Klik op onderstaande foto om hem in originele grootte te zien

Maan

*** Carlo Jenniskens erelid KNVWS West-Brabant! ***

Onze penningmeester Pim Westbroek overhandigt de bloemen aan het nieuwe erelid.

 

Al vele jaren is Carlo Jenniskens, in het dagelijks leven optometrist, buitengewoon actief als lid van de KNVWS. Niet alleen schreef hij meerdere artikelen in diverse tijdschriften, ook gaf hij vele boeiende lezingen voor zowel volwassenen als jongeren. Hij wordt regelmatig door de media gevraagd vanwege zijn expertise, onlangs nog bij de eerste foto van een zwart gat. Ook vanwege zijn enthousiasme en zijn niet-aflatende inzet voor de vereniging is unaniem besloten hem tot erelid te maken. We zien hem graag terug tijdens zijn volgende activiteit: een lezing over ster- en planeetbedekkingen door de maan op 12 februari.

*** VAN HARTE PROFICIAT CARLO! ***

 

Lezing Sterrenkunde: Ster, planeet, rakende sterbedekkingen van de maan.

De Koninklijke Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, afdeling West-Brabant, organiseert op woensdag 12 februari 2020 voor leden en niet-leden een lezing over sterrenkunde, in dit geval over dat de maan met regelmaat sterren bedekt, soms heldere sterren en soms ook planeten. In de sterrenkunde wordt een bedekking ook wel “occultatie” genoemd. Een rakende sterbedekking is een prachtig verschijnsel, waarbij de maan een ster bedekt aan de maanrand. Alle sterren binnen een bepaalde breedte rond de ecliptica (vlak waarin de zon schijnbaar beweegt) worden wel eens door de maan bedekt. Je kan dit al met eenvoudige kleine telescopen waarnemen.

Deze lezing wordt gegeven door Carlo Jenniskens.

Niet-leden kunnen ook aanwezig zijn, door zich aan te melden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Graag uw aanmelding bevestigen door overmaking van €5,- per persoon op IBAN: NL63RABO0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding van “lezing 12-2”.

De lezing wordt gegeven in de Bruno Ernst Bibliotheek, Sterrenwacht Tivoli, Jezuietenplein 33 in Oudenbosch. De lezing begint om 20:00 uur; inloop vanaf 19:30 uur.