Lezing Sterrenkunde: Ster, planeet, rakende sterbedekkingen van de maan.

De Koninklijke Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, afdeling West-Brabant, organiseert op woensdag 12 februari 2020 voor leden en niet-leden een lezing over sterrenkunde, in dit geval over dat de maan met regelmaat sterren bedekt, soms heldere sterren en soms ook planeten. In de sterrenkunde wordt een bedekking ook wel “occultatie” genoemd. Een rakende sterbedekking is een prachtig verschijnsel, waarbij de maan een ster bedekt aan de maanrand. Alle sterren binnen een bepaalde breedte rond de ecliptica (vlak waarin de zon schijnbaar beweegt) worden wel eens door de maan bedekt. Je kan dit al met eenvoudige kleine telescopen waarnemen.

Deze lezing wordt gegeven door Carlo Jenniskens.

Niet-leden kunnen ook aanwezig zijn, door zich aan te melden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Graag uw aanmelding bevestigen door overmaking van €5,- per persoon op IBAN: NL63RABO0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding van “lezing 12-2”.

De lezing wordt gegeven in de Bruno Ernst Bibliotheek, Sterrenwacht Tivoli, Jezuietenplein 33 in Oudenbosch. De lezing begint om 20:00 uur; inloop vanaf 19:30 uur.

De cursus “lichtgevend heelal” bij Sterrenwacht Tivoli gaat in januari weer van start!


Sterrenwacht Tivoli gaat weer van start met de beroemde introductiecursus sterrenkunde van Niels Nelson! Niels geeft al meer dan 30 jaar les in sterrenkunde, eerst op de sterrenwacht Simon Stevin in Hoeven, daarna bij Sterrenwacht Halley te Heesch. De cursus data zijn: Vrijdagavond op 17 januari, 24 januari en 31 januari 2020 vanaf 20:00 uur. In 3 lessen van 2,5 uur worden de beginselen van de sterrenkunde duidelijk gemaakt. Als het helder is gaan we ALTIJD sterrenkijken in de koepel via de Grote Maksutov telescoop!

Tijdens deze cursus behandelen we vragen zoals:

  • Wat is een ster?
  • Hoe is een ster opgebouwd?
  • Hoe leven sterren en gaan ze ook dood?
  • Welke verzameling sterren vind je in het heelal?
  • Wat is de grootschalige samenhang tussen al die sterrenverzamelingen in het heelal?

Lees verder…