Lezing: “Klimaatverandering de afgelopen 100 jaar en de komende 100 jaar” door Peter Siegmund *** GEANNULEERD ***


De lezing van woensdag 18 maart moeten we helaas annuleren ivm het corona virus. De lezing zal later in het jaar, op woensdag 18 november, worden gehouden. Bekijk de activiteit voor meer details.


Op 18 maart geeft Peter Siegmund een lezing over klimaatverandering. Deze lezing zal worden gehouden in de Bruno Ernst Bibliotheek van Sterrenwacht Tivoli te Oudenbosch.

Over de lezing

KlimaatDoor de stijgende concentratie van kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer verander het klimaat. Zo’n klimaatverandering kan worden nagebootst met modellen van het klimaatsysteem: de atmosfeer, de oceanen, ijs, en de vegetatie. Deze modellen geven aan dat deze eeuw de temperatuur wereldwijd met 1 tot 4 graden Celsius zal stijgen. De afgelopen dertig jaar is de gemiddelde temperatuur op aarde geleidelijk aan hoger geworden.CO2 Uitstoot Dit is zeer waarschijnlijk grotendeels het gevolg van het versterkte broeikaseffect. Waarom lijkt de kans klein dat het hier gaat om een natuurlijke variatie in het klimaat? En waarom denken we het klimaat honderd jaar vooruit te kunnen voorspellen, terwijl we niet eens in staat zijn een goede weersverwachting van twee weken vooruit te geven? Wat voor redenen hebben we om onze voorspellingen van het toekomstige klimaat te vertrouwen, en welke redenen bezorgen ons twijfel over hun juistheid? Wat zijn de minder goed begrepen aspecten van het klimaatsysteem, en hoe proberen we onze kennis op die gebieden te vergroten?

In de lezing wordt ingegaan op …