Lezing: Zijn de werelden bewoond? Speculaties over buitenaards leven

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde West-Brabant organiseert op woensdag 20 april 2022 voor leden en niet-leden een lezing over sterrenkunde, in dit geval over of de werelden bewoond zijn. Speculaties over buitenaards leven.

AstronomiaDe lezing wordt gegeven door Dr. Rob van Gent (Universiteit Utrecht).

Rob van Gent is sterrenkundige, gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht. Hij heeft buitengewone belangstelling voor de geschiedenis van de wetenschap, kalenders, chronologie, de geschiedenis van de astrologie, cartografie en navigatie.

Speculaties over buitenaards leven is niet iets van de laatste eeuw; al ver voor de twintigste eeuw vinden we literaire verwijzingen naar leven op andere planeten. Zo schreef onze landgenoot Christiaan Huygens zelfs een verhandeling over dit onderwerp.

In deze lezing zal nader ingegaan worden op de denkbeelden over de kosmos in de oudheid, de plaats van de mens hierin en over de bewoonbaarheid van andere planeten.

De lezing wordt gegeven in de Bruno Ernst Bibliotheek, Sterrenwacht Tivoli, Jezuïtenplein 33 in Oudenbosch. De lezing begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30.

Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er een plaats beschikbaar is, graag een bedrag van €5 per persoon overmaken op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding “lezing 20-4”.