Lezing: De Gaia missie – Een 3D kaart van de Melkweg

Gaia satelliet in de ruimte

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde West-Brabant organiseert op woensdag 16 maart 2022 voor leden en niet-leden een lezing over sterrenkunde, in dit geval over de Gaia missie – een 3D kaart van de Melkweg.

De lezing wordt gegeven door Dr. Anthony G.A. Brown. Hij is hoofddocent aan de Universiteit van Leiden en werkt bij de Sterrenwacht Leiden aan de Gaia missie van ESA. Hij leidt het consortium dat de vloed aan meetgegevens heeft verwerkt. De Europese satelliet Gaia heeft een zeer gedetailleerde driedimensionale kaart van het Melkwegstelsel gemaakt en heeft een miljard sterren zo’n zeventig keer ‘bekeken’. Hun onderlinge afstand en positie is met supergevoelige apparatuur gemeten. Hiermee hoopt men antwoord te krijgen op prangende vragen: Hoe is het Melkwegstelsel ontstaan? Welke rol speelt donkere materie in het Heelal?

De lezing wordt gegeven in de Bruno Ernst Bibliotheek, Sterrenwacht Tivoli, Jezuïtenplein 33 in Oudenbosch. De lezing begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30.

Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er een plaats beschikbaar is, graag een bedrag van €5 per persoon overmaken op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding “lezing 16-3”.