Kunstmanen, waar dienen ze voor en hoe kunnen we ze waarnemen?

Op woensdag 12 juni a.s. organiseert de Koninklijke Vereniging voor Weer en  Sterrenkunde, afd. West Brabant een lezing in de Bruno Ernst bibliotheek van de Sterrenwacht Tivoli aan het Jezuietenplein in Oudenbosch.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang van de lezing 20.00 uur. Kosten € 5.

Graag het aantal personen vooraf per email aanmelden bij secretaris@knvws-west-brabant.nl

Inhoud van de lezing:
Met behulp van raketten kunnen we nu onze waarnemingsapparatuur buiten de dampkring brengen. Daaruit zijn tientallen, zo niet honderden toepassingen voort gekomen. De beschikbare financiële middelen en de baankeuze bepalen het eindresultaat. Terwijl die ruimtetuigen boven ons snellen, worden ze zowel vanaf de Aarde als vanuit de ruimte zelf waargenomen. Maar ook wijzelf worden in de gaten gehouden. Dit gebeurt door professionals, maar ook door amateurs. En dankzij amateurs weten we heel wat details hierover. Vooral over die laatste groep kan Bram Dorreman, VVS-werkgroepvoorzitter Kunstmanen, uitgebreid vertellen met zijn bijna 60 jaar ervaring met de nog steeds boeiende hobby van kunstmanen waarnemen.

Tot ziens op 12 juni a.s.