Lezing: Visuele Deep Sky objecten in spiraalarmen van de Melkweg en de Gould Belt

Orion armDe astronomievereniging Orion – KNVWS West-Brabant organiseert op woensdag 14 september voor leden en niet-leden een lezing over sterrenkunde, in dit geval over Deep Sky objecten in de spiraalarmen van de Melkweg en de Gould Belt.

De lezing wordt gegeven door Carlo Jenniskens (1958). Hij studeerde optometrie aan de Faculteit gezondheidszorg te Utrecht en pedagogiek aan de Hogeschool van Breda. Hij is voormalig Medisch Optometrist en was jarenlang voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Weer en Sterrenkunde, afdeling West-Brabant. Carlo is verbonden als vrijwilliger aan de Volkssterrenwacht Tivoli te Oudenbosch, waar hij als gedreven amateur-astronoom waarnemingen, lezingen en rondleidingen verzorgt.

Amateurastronomen observeren graag hemellichamen in de Melkweg, zoals: gasnevels, sterrenclusters en planetaire nevels. Maar er zijn ook donkere wolken, de zogenaamde moleculaire wolken en er is een band aan de hemel van heldere sterren, de Gould Belt geheten.

Reeds in 1847 merkte de astronoom Sir John Herschel op dat de heldere sterren aan de zuidelijke hemel niet symmetrisch ten opzichte van de Melkweg verdeeld zijn. Hij concludeerde dat het Melkwegvlak doorsneden wordt door een band van heldere sterren, welke grofweg langs een grote ‘O’ cirkel aan de hemel staan. In 1874 ontdekte Benjamin Gould dat Herschel’s band ook aan de noordelijke hemel te zien is. Gould bestudeerde de positie van de sterren en concludeerde dat ze een afgeplatte, ringvormige verdeling in de ruimte moeten vormen, met de Zon en Aarde ergens in het binnenste. Deze structuur is sindsdien bekend als “Gould’s Belt”. Latere studies hebben ons geleerd dat de Gould Belt een grootschalige structuur in onze Melkweg is, bestaande uit sterren, stof en gas.

De lezing zal de ontdekking en de geschiedenis van de Gould Belt bespreken, maar ook in welke spiraal de Gould Belt is gelegen met enkele belangrijke Deep Sky objecten in onze Melkweg. In de lezing bespreekt Carlo Jenniskens eveneens de vergeten open ster clusters aan de sterrenhemel: de zogenaamde OB-ster associaties.

De lezing wordt gegeven in het Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, Roosendaal. De lezing begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er een plaats beschikbaar is, graag een bedrag van €5 per persoon overmaken op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding “lezing 14-9”.