Lezing Sterrenkunde: Ster, planeet, rakende sterbedekkingen van de maan.

De Koninklijke Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, afdeling West-Brabant, organiseert op woensdag 12 februari 2020 voor leden en niet-leden een lezing over sterrenkunde, in dit geval over dat de maan met regelmaat sterren bedekt, soms heldere sterren en soms ook planeten. In de sterrenkunde wordt een bedekking ook wel “occultatie” genoemd. Een rakende sterbedekking is een prachtig verschijnsel, waarbij de maan een ster bedekt aan de maanrand. Alle sterren binnen een bepaalde breedte rond de ecliptica (vlak waarin de zon schijnbaar beweegt) worden wel eens door de maan bedekt. Je kan dit al met eenvoudige kleine telescopen waarnemen.

Deze lezing wordt gegeven door Carlo Jenniskens.

Niet-leden kunnen ook aanwezig zijn, door zich aan te melden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Graag uw aanmelding bevestigen door overmaking van €5,- per persoon op IBAN: NL63RABO0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding van “lezing 12-2”.

De lezing wordt gegeven in de Bruno Ernst Bibliotheek, Sterrenwacht Tivoli, Jezuietenplein 33 in Oudenbosch. De lezing begint om 20:00 uur; inloop vanaf 19:30 uur.