Lezing: Gammaflitsen

Gammaflitsen (of bursts) zijn korte maar heftige uitbarstingen van gammastraling in het heelal. In een paar minuten wordt er meer energie uitgestraald dan de Zon in haar hele levensloop van tien miljard jaar zal doen.

Gammaflitsen

Op woensdag 22 juni geeft Drs. J. P. Loonen een lezing over gammaflitsen. Jos Loonen studeerde sterrenkunde in Utrecht en vervulde daarna verschillende functies in het hoger onderwijs. Hij bleef al die jaren actief in de popularisering van de sterrenkunde.

De herkomst van deze uitbarstingen was tot 2003 een groot mysterie in de sterrenkunde. Dankzij satellieten ontdekte men uiteindelijk dat er uit het heelal ook gammastraling komt die vele malen heviger was dan de straling die vrijkwam bij een kernexplosie.

Uit deze gegevens bleek dat deze uitbarstingen willekeurig over de hele hemel voorkwamen en er twee soorten van gammaflitsen bestaan, korte en langdurige. Zo zouden de korte gammaflitsen, die korter zijn dan twee seconden, ontstaan door samensmelting van twee neutronensterren of een neutronenster met een zwart gat. De langdurige gammaflitsen, die langer dan twee seconden duren, zouden veroorzaakt worden door de ineenstorting van een zware ster. In beide gevallen is het eindresultaat een zwart gat en gloeien gammaflitsen na in zowel röntgenstraling alsook in zichtbaar licht en radiostraling. Deze avond zal heel veel van al deze kennis over gammaflitsen aan de orde komen.

De lezing wordt gegeven in de Bruno Ernst Bibliotheek, Sterrenwacht Tivoli, Jezuïtenplein 33 in Oudenbosch. De lezing begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30.

Niet-leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: info@knvws-west-brabant.nl. Na bevestiging door hem dat er een plaats beschikbaar is, graag een bedrag van €5 per persoon overmaken op IBAN: NL63 RABO 0185248454 t.n.v. Nederlandse Ver. voor Weer- en Sterrenkunde, onder vermelding “lezing 22-6”.