ContactKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) West-Brabant

Bestuur:
  • Voorzitter: vacant
  • Secretaris: vacant
  • Penningmeester: vacant


De contributie 2018 bedraagt € 40,-- p.p.p.j. Rekeningnummer: NL63 RABO 0185 2484 54 t.n.v. NVWS Afdeling Breda

Ingeschreven in het verenigingsregister KvK onder nr. 40283153 als Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (NVWS) Afdeling BredaBeknopte versie privacy verklaring ( AVG )
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de KNVWS West-Brabant, ( info@knvws-west-brabant.nl ), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om u te informeren over onze verenigingsactiviteiten.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op leden informatie en organisatie van activiteiten, volstaat het ons dat mee te delen op ( info@knvws-west-brabant.nl ). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Volledige versie privacy statement KNVWS West-Brabant