InfoKoninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) West-Brabant

Bestuur:
  • Carlo Jenniskens (voorzitter)
  • Marco van der List (secretaris)
  • Maarten Avontuur (penningmeester)
Verenigingslocatie: Boerderij Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, Breda

Secretariaat: Bremere 8, 4724 HE, Wouw

De contributie 2016 bedraagt € 40,-- p.p.p.j. Rekeningnummer: NL63 RABO 0185 2484 54 t.n.v. NVWS Afdeling Breda

Ingeschreven in het verenigingsregister KvK onder nr. 40283153 als Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (NVWS) Afdeling Breda